Kontrole okresowe (roczne) stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach, lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, administrowanych przez ZGKiM w Policach

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police, ul. Bankowa 18, www.zgkim.police.pl

     Tel. 91- 43-11-351, 695395408,  fax 91-317-54-31,  e-mail: zgkimpolice@pro.onet.pl

NIP 851-030-76-70,  REGON 810543707

zaprasza do złożenia oferty na:

   USŁUGI

 

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NA ZADANIE PN.

 

„Kontrole okresowe (roczne) stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach, lokalach mieszkalnych i lokalach użytkowych, administrowanych przez ZGKiM w Policach” w podziale na części: Więcej