Oto nasza podstawowa działalność

w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

– realizacja zadań w zakresie obsługi eksploatacyjnej, technicznej, administracyjnej budynków znajdujących się pod zarządem zakładu, a w szczególności:

– nadzór nad stanem technicznym budynków,

– organizacja i wykonawstwo robót konserwacyjno-remontowych oraz usług lokatorskich,-

– utrzymanie czystości i porządku w budynkach i ich otoczeniu oraz kontrola prawidłowości użytkowania mieszkań.

w zakresie gospodarki komunalnej:

– świadczenie usług w zakresie cmentarnictwa i pogrzebownictwa,-

– prowadzenie ewidencji cmentarzy i zmarłych

– utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno-estetycznym cmentarzy komunalnych w Policach (ul. Tanowska, Mazurska, Piastów), Przęsocinie, Trzebieży, Niekłończycy, Lapidarium Polickiego, trenu przyległego do pomnika w Trzeszczynie oraz szaletów publicznych,

– wykonywanie innych czynności związanych z podstawową działalnością, a zleconych przez Urząd Miejski w Policach