Punkt kasowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach zlokalizowany jest w siedzibie Zakładu przy ulicy Bankowej 18 w Policach, na parterze. Wejście do punktu od strony   Farmera

Puntu kasowy jest czynny:

od poniedziałku – do piątku w godzinach 8.30 – 12.30

Punkt kasowy przyjmuje wpłaty gotówkowe dokonywane wyłącznie na rzecz Zakładu, Wspólnot mieszkaniowych oraz w zakresie opłat skarbowych na rzecz Urzędu Miejskiego w Policach.

Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu:

  1. Partycypacji na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 57 1240 3927 1111 0010 6049 8987

  1. Funduszu remontowego na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 05 1240 3927 1111 0010 6049 9535

  1. Gospodarowania odpadami na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 24 1240 3927 1111 0010 6049 9678

  1. Czynszu i mediów na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 57 1240 3927 1111 0010 6049 8987

  1. Opłaty cmentarne na rachunek:

Bank Pekao S.A. II O/Szczecin 04 1240 3927 1111 0010 8665 8222