Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach

ul. Bankowa 18, 72-010 Police

 tel. 91 43 11 300

adres ePUAP: /ZGKiMPolice/SkrytkaESP

Tomasz Kaczmarek pok. nr 311 tel 913175037 tkaczmarek@zgkim.police.pl
Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godziny 14-16 w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu terminu w sekretariacie lub bezpośrednio z Dyrektorem telefonicznie.
Roman Cygan pok. nr 311 tel 913175037 rcygan@zgkim.police.pl
<
Renata Marciniak-Kamińska pok. nr 306 tel. 914311325rmarciniak@zgkim.police.pl
Sprawy płacowe
Anna Gnyp pok. nr 302 tel. 914311327 agnyp@zgkim.police.pl
Kierownik Działu
Robert Mazur pok. nr 04 tel 914311360 kom. 725995026 rmazur@zgkim.police.pl
Inspektor Techniczny Obsługa techniczna mieszkańców, adaptacje strychów, plany
Marcin Śmielecki Rejon tech. nr 2 pok. nr 02 tel 914311368 msmielecki@zgkim.police.pl
Inspektor Techniczny Obsługa techniczna mieszkańców, adaptacje strychów, plany
Anna Samborek Rejon tech. nr 3 pok. nr 02 tel 914311367, kom 695395407 asamborek@zgkim.police.pl
Podinspektor ds. Technicznych
Paulina Bukiel pok. nr 02 tel 914311367 kom. 695395407 pbukiel@zgkim.police.pl
Referent ds. Utrzymania Budynków
Margarita Lolas-Szydłowska Rejon tech. nr 1 pok. nr 03 tel 914311366 bwachowicz@zgkim.police.pl
Administrator Nadzorowanie pracy dozorców domowych, zieleń, akcja zimowa; Osiedle IV i V, Jasienica, Tanowo, Przęsocin
Teresa Wójcik Rejon pok. nr 303 tel 914311363 twojcik@zgkim.police.pl
Administrator Nadzorowanie pracy dozorców domowych, zieleń, akcja zimowa; Stare Police, Mścięcino, Trzebież, Trzeszczyn, Tanowo
Marzenna Piella Rejon pok. nr 303 tel 914311363 mpiella@zgkim.police.pl
Inspektor sprawy związane z zaopatrzeniem materiałowym dla służb ZGKiM, prowadzenie magazynu
Jolanta Błoniarczyk Siedziba przy ul. Tanowskiej 8 tel. 913176761 jbloniarczyk@zgkim.police.pl
Zaplecze Techniczne - Grupa Remontowa Grupa remontowa znajduje się na ulicy Tanowskiej 8 (wjazd na teren Trans-Net-u)
Majster robót murowych, stolarskich, ciesielskich i malarskich
Krzysztof Just tel. 913121284 kom. 695395388 majster1@zgkim.police.pl
Majster robót elektrycznych, sanitarnych
Ryszard Twardowski tel.913121283 kom. 601774541 majster2@zgkim.police.pl
Kierownik Działu
Wioletta Duży pok. nr 317 tel. 914311350 kom. 725995603 wduzy@zgkim.police.pl
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nadzór inwestorski nad wykonywaniem remontów zleconych, ustalanie zakresów remontów i opracowywanie kosztorysów inwestorskich
Henryk Mańkowski pok. nr 317 tel. 914311352 kom. 605073151 hmankowski@zgkim.police.pl
Inspektor Techniczny sprawy związane z zamówieniami publicznymi, zlecanie remontów, umowy na remonty zlecone, kontrola rozliczeń robót wykonywanych przez służby ZGKiM.
Tomasz Prymon pok. nr 310 tel. 914311390 kom. 695395408 tprymon@zgkim.police.pl
Referent ds. technicznych sprawy związane z zamówieniami publicznymi, zlecanie remontów, umowy na remonty zlecone, kontrola rozliczeń robót wykonywanych przez służby ZGKiM
Emilia Senderowska pok. nr 310 tel.914311351 kom. 695395408 esenderowska@zgkim.police.pl
Inspektor ds.Zamówień Publicznych
Wioleta Wtykło pok. nr 317 tel.914311350 kom. 725995603 wwtyklo@zgkim.police.pl
Kierownik Działu Czynszów, Rozliczeń i Administracji
Barbara Kabecka pok. nr 06 A tel. 914311380 bkabecka@zgkim.police.pl
Umowy najmu na lokale mieszkalne, zmiany liczby osób zamieszkałych
Alicja Ostrowska pok. nr 07 tel. 914311383 aostrowska@zgkim.police.pl
Umowy najmu na lokale użytkowe, zmiany liczby osób zamieszkałych
Monika Obolewicz pok. nr 07 tel. 914311384 mobolewicz@zgkim.police.pl
Miesięczne opłaty za lokale , zaległości czynszowe
Małgorzata Kunc pok. nr 06 tel. 914311382 mkunc@zgkim.police.pl
Rozliczenie opłat za wodę
Wioletta Staśko pok. nr 06 tel. 914311381 wstasko@zgkim.police.pl
Windykacja, opłaty za psy
Agata Mikołajczak pok. nr 06 tel. 914311381 amikolajczak@zgkim.police.pl
Windykacja
Agnieszka Młodyszewska-Mańkus pok. nr 314 tel. 914311387 amankus@zgkim.police.pl
Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
Elżbieta Zaleska pok. nr 315 tel. 914311330 ezaleska@zgkim.police.pl
Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
Agnieszka Hallmann pok. nr 315 tel. 914311330 ahallmann@zgkim.police.pl
Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
Barbara Markowska pok. nr 316 tel. 914311332
kom. 695395216
bmarkowska@zgkim.police.pl
Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych
Magdalena Siuda pok. nr 316 tel. 914311332
kom. 695395216
msiuda@zgkim.police.pl
Obsługa Cmentarza znajduje się na ulicy Tanowskiej 8 (w budynku Starostwa Powiatowego w Policach)
Administracja cmentarzy komunalnych Kierownik Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych :
  • obiekty i urządzenia cmentarne
  • ewidencja, pochówki, odnowienia miejsc grzebalnych.
Natalia Pietrzak pok. nr 13 tel. 913121281 npietrzakdzu@zgkim.police.pl
Administracja cmentarzy komunalnych
  • obiekty i urządzenia cmentarne
  • ewidencja, pochówki, odnowienia miejsc grzebalnych.
Magdalena Chudzik pok. nr 13 tel. 913121281 kom. 601551374 mchudzik@zgkim.police.pl
z-ca Głównego Księgowego
Elżbieta Fertała pok. nr 305 tel. 914311322 efertala@zgkim.police.pl
Ewidencja kaucji mieszkaniowych i gwarancyjnych, ewidencja kosztów
Barbara Fietz pok. nr 305 tel. 914311331 bfietz@zgkim.police.pl
Ewidencja kosztów i przychodów
Bożena Szalińska pok. nr 304 tel. 914311320 bszalinska@zgkim.police.pl
Ewidencja środków trwałych i wynagrodzeń
Agnieszka Kozicka pok. nr 304 tel. 914311320 akozicka@zgkim.police.pl
Obsługa wpłat i wypłat gotówkowych
Grażyna Sukiennicka pok. nr 01 tel. 914311323 gsukiennicka@zgkim.police.pl
Obsługa transakcji bezgotówkowych
Marzena Słowak pok. nr 01 tel. 914311324 mslowak@zgkim.police.pl
Agnieszka Zommer pok. nr 302 tel. 914311326 azommer@zgkim.police.pl
Dominik Chełminiak pok. 309 tel. 914311328 dchelminiak@zgkim.police.pl
Grażyna Sacha Obsługa sekretariatu, kancelaria, sprawy gospodarcze tel 913175037 fax 913175431 Centrala 914311300 sekretariat@zgkim.police.pl
Monika Obolewicz pok. nr 07 iod@zgkim.police.pl