zatrudni pracownika na stanowisko
KONSERWATOR
w Dziale Obsługi Urządzeń Komunalnych

I. Opis stanowiska pracy:
W schemacie organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach stanowisko – KONSERWATOR– podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Obsługi Urządzeń Komunalnych.

Do głównych obowiązków pracownika na stanowisku konserwator będzie należało wykonywanie pracy w następującym zakresie:
• obsadzanie, ostrzenie sprzętu ręcznego używanego do prac konserwacyjnych i ziemnych,
• wymiana uszkodzonych zamków, smarowanie zawiasów, wymiana listew drewnianych przy katafalkach,
• naprawa uszkodzeń ogrodzeń, bram i furtek cmentarzy tj. mocowanie ramek ogrodzeniowych,
• przesmarowanie zawiasów, zamków bram i furtek, zabezpieczanie przerwanych siatek,
• wymiana uszkodzonych desek w ławkach,
• przygotowanie szalunku do utwardzania miejsc pod kosze na śmieci,
• wytyczanie kwater grzebalnych słupkami.
• w sezonie letnim koszenie trawy, cięcie żywopłotów, oprysk alejek i przejść,
• w sezonie zimowym odśnieżanie i posypywanie alejek piaskiem,
• zamiatanie alejek i przejść, parkingu oraz dojścia do cmentarzy,
• przewóz odpadów do koszy i kontenerów,
• przegląd oświetlenia Sali wystawowej (oświetlenie sufitowe, reflektory, halogeny) oraz pomieszczeń zaplecza i lamp zainstalowanych na zewnątrz przy wejściach – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd stanu technicznego słupów i lamp oświetlenia terenu cmentarza – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• przegląd sprzętu do koszenia trawy i cięcia żywopłotów – zgłoszenie ewentualnych napraw,
• Utrzymanie punktów czerpania wody:
1) przegląd codzienny – cmentarz Police:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
2) przegląd tygodniowy – cmentarz Trzebież, Jasienica, Niekłończyca, Przęsocin:
– utrzymanie w czystości basenów przy punktach czerpania wody,
– na bieżąco oczyszczanie studzienek chłonnych,
– wymiana zaworów (w razie potrzeby uszczelnianie przeciekających głowiczek),
– okresowe sprawdzenie stanu wodomierzy poboru wody.
Poza czynnościami stałymi określonymi w niniejszym zakresie, pracownik zobowiązany jest wykonywać inne prace zgodne z jego umiejętnościami, uprawnieniami i predyspozycjami zlecane przez bezpośredniego przełożonego.

Załączniki do Pobrania