Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Woda, odprowadzanie ścieków oraz centralne ogrzewanie

Niedopłata i nadpłata – jak są rozliczane?

Niedopłata występuje wtedy, kiedy zaliczki nie pokryły kosztów faktycznego zużycia mediów. Kwotę niedopłaty należy wpłacić w terminie wskazanym na dokumencie rozliczeniowym.

Nadpłata występuje wtedy, kiedy kwota zaliczek przekroczyła koszty faktycznego zużycia mediów. Nadpłata może:

  • pomniejszyć Twoje najbliższe opłaty miesięczne za używanie lokalu;
  • pomniejszyć kwotę Twojego zadłużenia – jeśli masz zadłużenie za lokal

 

Wodomierze

1. Odczyt wodomierza

     Informacja o rozliczeniach wody

     Formularz podania stanu podlicznika 

     Instrukcja odczytu wodomierzy 

2. Montaż wodmierza ogrodowego

    Procedura montażu

3. Montaż wodmierza w lokalu

    Procedura montażu

    Różnice pomiedzy wskazaniem wodmierza głównego a sumą wskazań wodomierzy w lokalach

Załączniki:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny