Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SPŁATA ZADŁUŻENIA

Jeśli masz zadłużony lokal nie czekaj aż sprawy zajdą za daleko!

Gmina Police – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oferuje:

  • ulgę w spłacie zadłużenia z tytułu opłat za lokal mieszkalny w postaci rozłożenia zadłużenia na raty, odroczenia spłaty należności a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenia zaległości na podstawie Uchwały nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29.11.2011 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej mających charakter cywilnoprawny przypadających Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach i Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Policach

   Aby skorzystać z takiej formy pomocy należy wypełnić wniosek i złożyć go w Zakładzie Gospodarowania Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 w Policach.

Dodatkowe korzyści i możliwości:

  •  możliwość dostosowania wysokości raty jak i okresu spłaty zadłużenia do możliwości finansowych Dłużnika,
  • możliwość ubiegania się o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu po zawarciu umowy (o ile powodem wypowiedzenia umowy był dług).

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z poniższymi numerami telefonów lub wiadomość e-mail. Kontakt telefoniczny: 91 43 11 381, 91 43 11 382                                                                 e-mail: windykacja.kom@zgkim.police.pl

  • możliwość odpracowania zadłużenia. Ta forma pomocy nie jest alternatywą do płacenia czynszu, lecz ma na celu ułatwienie spłaty zadłużenia najemcom komunalnych lokali mieszkalnych posiadających zaległości czynszowe, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach oferuje Program odpracowywania zaległości czynszowych "Praca za dług". Jest to wzbogacenie formy restrukturyzacji zadłużenia.  Aby wziąć udział w programie należy spełnić warunki w nim określone i złożyć stosowny wniosek.

Jak skorzystać z programu:

  • należy złożyć wniosek w Zakładzie Gospodarowania Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 18 w Policach,
  • uzgodnić zakres wykonywania pracy,
  • podpisać umowę,
  • użytkownik lokalu może wskazać inne osoby, które będą wykonywać w jego imieniu i na jego rzecz usługi i prace,
  • po wykonaniu prac następuje zmniejszenie długu tzn., że rozliczenie za wykonaną prace następuje w formie bezgotówkowej i dotyczy wyłącznie zaległości w opłatach.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z poniższymi numerami telefonów lub wiadomość e-mail. Kontakt telefoniczny: 91 43 11 381, 91 43 11 382                                                       e-mail: windykacja.kom@zgkim.police.pl

 

Załączniki:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny