Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REKLAMA

Chcesz umieścić reklamę, szyld, tablicę informacyjną, inny znak wizualny lub markizy na elewacji budynku stanowiącego własność gminy Police? Musisz uzyskać niezbędne zgody w tej sprawie.

  1. Złóż do Zakładu wniosek o wydanie zgody na najem powierzchni reklamowej. We wniosku opisz, jak ma wyglądać reklama. Załącz także dokumentację techniczną oraz zdjęcie elewacji z zaznaczeniem miejsca, w którym miałaby się znaleźć reklama.
  2. Cennik określa Zarządzenie Burmistrza Nr 328/2019 z dnia 10.12.2019 r.
  3. Umieszczenie reklamy lub szyldu na budynkach komunalnych wymaga zawarcia umowy z zarządcą obiektu.

Uwaga! Nasze lokale są często częścią nieruchomości wspólnych, zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. W takich przypadkach konieczne będzie uzyskanie zgody wspólnoty na wykorzystanie elewacji budynku pod reklamę.

Masz pytania? W sprawach technicznych zadzwoń pod numer (91)4311366, w sprawach formalnych związanych z warunkami umowy zadzwoń pod numer (91)4311384.

 

Załączniki:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny