Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZASADY NAJMU

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach (ZGKiM/Zakład) administruje komunalnymi lokalami użytkowymi i garażami a także zajmuje się obsługą ich najemców.

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu użytkowego i garażu w tym ustalenie stawki czynszu następuje zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym co do zasady w drodze przetargu.

Informacje nt. lokali użytkowych i garaży przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu znajdziesz na stronie internetowej Zakładu w zakładce lokale do wynajęcia lub bezpośrednio na stronie BIP Zakładu https://zgkim.police.police.pl/bip/ w zakładce przetargi na najmel lokali użytkowych i garaży

Jeśli wynajmujesz lokal użytkowy lub garaż od gminy Police, pamiętaj o wywiązywaniu się z obowiązków najemcy.

  1. Przed przystąpienie do prac remontowych, uzyskaj zgodę Zakładu.
  2. Zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności musisz uzyskać własnym staraniem i we własnym zakresie.
  3. Jeśli planowany remont lokalu zakłada ingerencję w części wspólne nieruchomości, wymagane jest uzyskanie zgoda Wspólnoty Mieszkaniowej.
  4. Uzyskaj niezbędne zezwolenia w przypadku podjęcia lub zaniechania w lokalu działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
  5. Sprawdź instalację elektryczną znajdującą się w lokalu we własnym zakresie i na własny koszt. Wystąp do dostawcy energii elektrycznej w sprawie przydziału mocy oraz jej dopuszczalnej ilości.
  6. Utrzymuj lokal i przynależne pomieszczenia we właściwym stanie technicznym i sanitarnym,
  7. Dokonuj bieżących drobnych napraw i remontów na swój koszt, celem zachowania lokalu w stanie niepogorszonym,
  8. Utrzymuj porządek i czystości wokół lokalu, w tym odśnieżania dojścia do lokalu,
  9. Ubezpiecz na własny koszt, przedmiotu najmu oraz mienie znajdujące się w lokalu od ognia i innych zdarzeń losowych, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

Załączniki:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny