Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZAKRES DZIAŁANIA

Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest:

1) gospodarka komunalna, w szczególności:

a) świadczenie usług w zakresie cmentarnictwa i pogrzebownictwa,

b) utrzymanie we właściwym stanie technicznym i sanitarno-estetycznym cmentarzy komunalnych, Lapidarium Polickiego, terenu przyległego do pomników: w Trzeszczynie oraz przy „Osiedlu Rzemieślniczym” w Policach – Mścięcinie,

c) wykonywanie innych czynności związanych z podstawową działalnością, a zleconych przez Gminę Police.

2) gospodarka mieszkaniowa dotycząca realizacji zadań w zakresie obsługi eksploatacyjnej, technicznej i administracyjnej budynków znajdujących się w zarządzie Zakładu, w szczególności:

a) nadzór nad stanem technicznym budynków,

b) organizacja i wykonawstwo robót konserwacyjno-remontowych oraz usług lokatorskich,

c) przygotowanie i realizacja robót inwestycyjnych w administrowanych nieruchomościach,

d) utrzymanie czystości i porządku w budynkach, ich otoczenia oraz kontrola prawidłowości użytkowania administrowanych zasobów.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny