MIESZKANIE ZA REMONT

Informacja

W związku z wejściem w życie uchwały nr XXIX/303/2021 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Police (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 2028 i poz. 2029) Burmistrz Polic występuje do mieszkańców gminy Police z ofertą przydziału 11 lokali mieszkalnych do NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE, tj.:

MiejscowośćAdres lokalu mieszkalnegoTermin oględzin lokalu
1. Policeul. Bankowa 23/505.07.2021r. godz. 13:00-17:00
2. Policeul. Grzybowa 44/305.07.2021r. godz. 13:00-17:00
3. Policeul. Kościuszki 7A/306.07.2021r. godz. 13:00-17:00
4. Policeul. Kościuszki 13/406.07.2021r. godz. 13:00-17:00
5. Policeul. Kościuszki 14/106.07.2021r. godz. 13:00-17:00
6. Policeul. Słowiańska 1/507.07.2021r. godz. 13:00-17:00
7. Policeul. Starzyńskiego 6/108.07.2021r. godz. 13:00-17:00
8. Policeul. Wojska Polskiego 16/212.07.2021r. godz. 13:00-17:00
9. Police-Jasienicaul. Piastów 39/213.07.2021r. godz. 13:00-17:00
10. Trzebieżul. Wkrzańska 17/114.07.2021r. godz. 13:00-17:00
11. Trzeszczynul. Akacjowa 3/515.07.2021r. godz. 13:00-17:00

Termin składania wniosków do 31.08.2021r. godz. 14:00
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Policach oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach pod poniższym linkiem:

MIESZKANIA DO NAJMU PO WYKONANYM REMONCIE –>

lub pod numerami telefonu:

Urząd Miejski w Policach 91 43 11 877

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 91 43 11 367; 725 995 613

BURMISTRZ GMINY
         POLICE

 

Strona Główna

Witamy na Stronie
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Policach

Siedziba zakładu mieści się w Policach przy ul. Bankowej 18, gdzie zlokalizowany jest: Zarząd, Dział finansowo-księgowy, Dział spraw pracowniczych, Dział eksploatacji budynków, Dział technicznej obsługi budynków, Dział techniczny i gospodarki materiałowej, stanowisko radcy prawnego oraz Międzyzakładowa komisja NSZZ Solidarność.

Zaplecze techniczne grupy remontowej, magazyny oraz Dział obsługi urządzeń komunalnych, zlokalizowane są w obiektach przy ul. Tanowskiej 8