Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja w sprawie opłaty od posiadania psów

Utworzono dnia 14.01.2022

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na podstawie Zarządzenia Nr 358/2021 Burmistrza Polic z dnia 29 grudnia 2021 r. jako inkasent udostępnia druki  Informacji w sprawie opłaty od posiadania psów na stronie internetowej Zakładu www.zgkim.police.pl oraz w siedzibie Zakładu w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach
  2. Informację wypełnia osoba fizyczna w przypadku: powstania obowiązku uiszczenia opłaty (nabycie psa), zmiany zakresu obowiązku (zmiana zgłoszonych wcześniej danych) lub w przypadku wygaśnięcia obowiązku (utrata psa) i składa ją w wersji papierowej w siedzibie Zakładu w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach
  3. Wysokość stawek opłaty od posiadania psów ustala Rada Miejska
  4. Termin płatności opłaty od posiadania psów w Gminie Police obowiązuje do 31 marca
  5. Opłatę od posiadania psów można wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach:

       Bank PeKaO S.A57 1240 3927 1111 0010 6049 8987

       lub w punkcie kasowym w budynku przy ul. Bankowej 18 w Policach

  1. Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opatach lokalnych – opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
  1. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  2. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  3. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny