Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), informujemy, że:

  1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18, 72-010 Police jest administratorem danych osobowych;
  2. Od dnia 25.05.2018 r. jest możliwość skontaktowania się z wyznaczonym w ZGKiM inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iod@zgkim.police.pl;
  3. godnie z art. 6 ust. 1. pkt a-e, ZGKiM przetwarza dane w granicach określonych przepisami Rozporządzenia, a podawanie danych osobowych jest wymagane dla realizacji n/w celów:
    1. w zakresie gospodarki mieszkaniowej – wykonywania zadań w zakresie obsługi eksploatacyjnej, technicznej i administracyjnej administrowanych przez ZGKiM lokali oraz nieruchomości,
    2. w zakresie gospodarki komunalnej – świadczenia usług w zakresie cmentarnictwa i pogrzebownictwa, związanych z administrowaniem przez ZGKiM cmentarzy komunalnych;
  4. Dane osobowe są przechowywane odpowiednio przez okres wynikający z realizacji obowiązku archiwizacji dokumentów;
  5. Osoby, których dane ZGKiM przetwarza, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. Osobom, których dane ZGKiM przetwarza przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny